Tidrapport

Tidrapport – Ett bra system för tidrapportering är en nödvändighet för effektiv tidredovisning

Att lämna in en tidrapport är ofta en mycket ineffektiv och arbetskrävande process med flera felkällor. På en byggfirma är det exempelvis mycket vanligt att medarbetarna fyller i en tidrapport på en pappersblankett. Efter detta måste platschefen vanligtvis attestera tidrapporterna innan de skickas vidare till löneavdelningen, där en lönehandläggare registrerar tidrapporterna i lönesystemet.

Detta sätt att avge tidrapporter medför stora problem. Det är inte ovanligt att medarbetarens namn saknas eller att denne glömt att uppge ordernummer. När ett sådant fel inte upptäcks förrän lönehandläggaren skall registrera tidrapporten måste denne kontakta platschefen för att få uppgifterna kompletterade.

Med ett optimalt system för tidrapportering rapporterar medarbetaren elektroniskt redan från början. På så sätt behöver man inte göra samma arbete flera gånger och har dessutom möjlighet att lägga upp systemet så att det inte är möjligt att missa att rapportera formalia eller annan viktig information. På marknaden finns idag ett flertal tekniska lösningar som ger ett effektivt system för medarbetare att avge sina tidrapporter.